21.2.13

the secrets of
'De Wereld van de Chemie', Uitgeverij Het Spectrum n.v., Utrecht/Antwerpen, 1968
'Het Geheim van het Leven', Uitgeverij Het Spectrum n.v., Utrecht/Antwerpen, 1968