28.10.14

Smile69


From Lach69, Het blad voor de man van nu ('Smile69. The magazine for today's man'), Nr. 2, 1969