28.11.15

fly fall

@ the Vue Cinema, Leicester Square
Carl Milles, 'Pegasus', 1949 @ Middelheim sculpture park, Antwerp
Anonymous statue @ Middelheim, Antwerp
Aristide Maillol, 'De rivier', 1939-43 @ Middelheim, Antwerp